2.Jutro przypada Święto Św. Cyryla, Mnicha i Metodego,

   Biskupa – Patronów Europy. W piątek po Mszy św.

   Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

3.Caritas Diecezji prosi o przekazanie 1% podatku na rzecz

   chorych i niepełnosprawnych, którym pomaga Caritas

   Bliźni w potrzebie. Dokładne informacje na plakacie

   w gablocie.

4.Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do Przedszkola i

   I klasy w naszej Szkole prosi się o pobranie wniosków

   na zapis dziecka w czasie Ferii w Sekretariacie Szkoły.

5.W kościele może być zajętych 30% miejsc nie licząc

   zaszczepionych. W kościele na Mszy św. uczestniczymy

   w maseczkach.

6.Msze św. jutro, w środę i w czwartek o g. 7.30

   a w pozostałe dni tygodnia o g. 17.00.