UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

„ Z Biblią w sercu, z Biblią w rodzinie, z Biblią w codziennym życiu”.

          JANUSZKOWICE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE * 10 – 13.03.2024

Niedziela – 10.03.2024 Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna…”

Maryja Matka Słowa uczy słuchać i rozważać…

g. 8.00 – Msza św. nauką dla Rodziców

g. 11.00 – Msza św. nauką dla Rodziców

g. 15.00 – Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym. Msza św.

Poniedziałek – 11.03.2024 „ Z każdego słowa zdacie rachunek…

Św. Józef , Człowiek sprawiedliwego słowa…

g. 8.00 – Msza św. z nauką ogólną

g. 9.30 – Nabożeństwo z nauką dla kl. IV-VII SP

g. 11.00 – Nabożeństwo z nauką dla kl. I-III

g. 18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży uczącej się,

                 pracującej

 Wtorek - 12.03.2024 „ Z sercem szlachetnym wydać dobre owoce słowa..

Bł. Rodzina Ulmów – Wiktoria, Józef i Dzieci… Świadkowie Słowa Życia

g. 8.00 – Msza św. z nauką ogólną

g. 9.30 – Nabożeństwo z nauką dla kl. IV-VII SP

g. 11.00 – Nabożeństwo z nauką dla kl. I-III

g. 14.00-17.00 – Spowiedź Św. Przerwa 15.30 – 16.00

g. 17.00 Msza św. z nauką ogólną

  Środa -13.03.2024 O, jak nierozumni jesteście, jak nieskore serca do wiary…

R. Branstaetter „ Biblio, Ojczyzno moja na Tobie uczyłem się żyć…

g. 8.00 – Msza św. z nauką na zakończenie Rekolekcji

g.9.30 – Droga Krzyżowa od szkoły do kościoła (prowadzą

       Nauczyciele z uczniami w obecności Rekolekcjonisty)

Msza św. dla Szkoły Podstawowej na zakończenie Rekolekcji

g. 14.00 – Posługa Sakramentalna wśród obłożnie chorych

g. 18.00 Msza św. z nauką na zakończenie Rekolekcji

!!!  15 minut przed Mszą św. Modlitwa i przygotowanie Wieczernika

!!!  W środę prosimy przynieść z sobą Pismo Święte do Kościoła.