12.05.2024 – Niedziela „Bóg jest Miłością”

  8.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym    

11.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

15.00 – Majowe Nabożeństwo

19.00 „Ognisko Misyjne – Apel” Młodzież i Dorośli

   

13.05.24 –Poniedziałek  Dzień Miłosierdzia

„Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”

  8.00 – Msza św. – kazanie misyjne – Dorośli

17.00 – Nauka Misyjna dl Dzieci Szk. Podst.

            17.30 – Majowe Nabożeństwo - Razem

18.00 – Msza św. – kazanie misyjne – Dorośli

Misyjna Droga Światła w Ogrodzie Miłosierdzia

        

14.05.24 – Wtorek  Dzień Pojednania

„Idź, pojednaj się z bratem w drodze”

  8.00 – Msza św. – kazanie misyjne – Dorośli

9.00 – Nauka Stanowa dla Wdów i Wdowców

17.00 – Nauka Misyjna dl Dzieci Szk. Podst.

            17.30 – Majowe Nabożeństwo - Razem

18.00 – Msza św. – kazanie misyjne – Dorośli

19.00 – Nauka stanowa dla Rodziców

            20.30 – Apel Maryjny

           

15.05.24- Środa - Uroczyste Wyznanie Wiary „Kto wierzy we Mnie, ma życie wieczne”

Spowiedź: 9.00 – 10.00, 15.00 - 17.00

  8.00 – Msza św. – kazanie misyjne – Dorośli

17.00 – Nauka Misyjna dl Dzieci Szk. Podst.

            17.30 – Majowe Nabożeństwo - Razem

18.00 – Msza św. – kazanie misyjne – Dorośli

            20.30 – Apel Maryjny                                   

16.05.24 Czwartek - Dzień Wieczernika

„To czyńcie, na moją pamiątkę”

  8.00 – Msza św. – kazanie misyjne – Dorośli

17.30 – Majowe Nabożeństwo

18.00 – Msza św. – kazanie misyjne – Dorośli

           20.30 – Apel Maryjny

17.05.24 -Piątek „Dziękczynienie za Kościół”

Z Maryją i Apostołami w życiu Kościoła   

  8.00 – Msza św. – kazanie misyjne – Dorośli

10.00 – Msza św. – kazanie  – Starsi, Chorzy

       Ok. 11.00(Odwiedziny chorych w domach)

             17.30 – Majowe Nabożeństwo       

18.00 – Msza św. – kazanie misyjne – Dorośli

 20.00 - Nauka misyjna dla Młodzieży  starszej

           20.30 – Apel Maryjny                

                       

18.05.24 – Sobota „ Co Bóg złączył…”

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

  8.00 – Msza św. – kazanie misyjne – Dorośli

10.00 – Msza Św. = Błogosławieństwo Dzieci

             17.30 – Majowe Nabożeństwo

18.00 – Msza św. – kazanie misyjne – Dorośli

          

19.05.24 – Niedziela – „Idźcie na cały świat

  8.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym    

11.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

15.00 – Msza św. - Nabożeństwo krzyża misyjnego .Zakończenie misji świętych

Hymn misyjny

Ref:      Podnieśmy krzyż

            Zbawienia nadszedł czas.

            Niech cały świat

            wysławia ten święty znak.

 1. Przyjdźcie o bracia,

Gdzie nasz zbawca Pan,

Nasz król Zwycięzca,

Chrystus Boga Syn.

 1. Przez Krzyż Twój Panie,

odkupiłeś nas,

synów Adama,

wszystkie dzieci Twe.

 1. Na drzewie krzyża

Ty królujesz dziś.

Jak obiecałeś,

obdarz życiem Twym.

Modlitwa o dobre przygotowanie  do Misji Świętych:

        Boski Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, w głębokiej pokorze upadamy przed Twoim Boskim Majestatem i prosimy            o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które mają odnowić oblicze naszej parafii.

        Nie bądź zagniewany na tych, którzy odeszli od Ciebie.  Sprowadź ich z błędnej drogi  i ukaż im piękno życia w łasce. Spraw, aby nasza rodzina parafialna mogła rozwijać się w prawdziwej radości, miłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa Rzymska do Matko Bożej  Nieustającej Pomocy.

          O Matko Nieustającej Pomocy,          z największą ufnością przychodzę dzisiaj,              / przed twój święty obraz, / aby błagać o pomoc Twoją. / Nie liczę na moje zasługi, / ani na moje dobre uczynki, / ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa / i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela / i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. / Tenże Syn Twój umierając, / dał nam Ciebie za Matkę. / Czyż, więc nie będziesz dla nas, / jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? / Ciebie, więc o Matko Nieustającej Pomocy, / błagam najgoręcej, / abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, / której tak bardzo pragnę/ i tak bardzo potrzebuję (chwila ciszy).  Ty wiesz o Matko przebłogosławiona, / jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie, / udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. / Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko / u Serca Jezusowego tę łaskę, / o którą w tej Nowennie pokornie proszę, / a ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, / nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

do wzięcia udziału  w Misjach Świętych, które będą okazją do ponownego odkrycia miłości Boga i odnowienia z Nim więzi.

         Misje święte w roku odnowienia wiary w Jezusa, Syna Bożego - w roku 40 rocznicy konsekracji Kościoła w Januszkowicach - są szczególnym czasem łaski i przejawem miłości miłosiernej Boga.

      "Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?" To słowa Jezusa z Ewangelii.

Drodzy Parafianie!

       Otwórzcie uszy na przyjęcie Słowa Bożego – jedynej odwiecznej Prawdy.

       Otwórzcie drzwi serc waszych, by zamieszkał  w nich na stałe Jezus Chrystus.

       Otwórzcie drzwi waszych domów i waszych rodzin, by w nich zamieszkał na stałe pokój Chrystusowy, prawdziwa radość i wzajemna miłość.

       "Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz!". Słowa hymnu misyjnego.

       Zwracamy się z prośbą do wszystkich o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte.

       Prosimy Was o modlitwę, umartwienia w intencji Misji Świętych.

       Prosimy też o apostolstwo – może dzięki Tobie właśnie ktoś odnajdzie drogę do Boga.                                     

                             Wasz Ksiądz  Proboszcz 

Misje Święte  prowadzą

i serdecznie zapraszają

                 Misjonarze  Redemptoryści

                  z Barda Śląskiego

Bł. Stefan Kardynał   Wyszyński

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

           

 1. Szanuj każdego człowieka,bo Chrystus         w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
 2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle     o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
 3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
 4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj, okazuj dobroć.
 5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
 6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
 7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
 10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

W Trzecim Tysiącleciu   Chrześcijaństwa

Z Jezusem Chrystusem,

Jedynym Odkupicielem Człowieka!

MISJE ŚWIĘTE

Par. Zwiastowania Pańskiego

Januszkowice                12-19.05.2024