1.Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i wystrój. W tygodniu proszę z Januszkowic nr 61A, 60, 206, 206A, 204.

2.Bóg zapłać za przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało i zrobione porządki. Bóg zapłać Strażakom , P. Organistom, P. Kościelnemu, KSM-owi, Liturgicznej Służbie Ołtarza, niosącym baldachim, chorągwie i feretrony; dzieciom oraz wszystkim za pobożny udział w modlitwach. Bóg zapłać także za wywieszone obrazy w oknach, które są świadectwem naszej wiary.

3.Jutro Wsp. Św. Karola Lwangi i Towarzyszy – Męczenników, w środę Wsp. Św. Bonifacego – Biskupa i Męczennika, w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która znosi post. W sobotę Wsp. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

4.W Czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. błogosławieństwo dzieci, kwiatów i ziół. Bierzmy liczny udział w procesjach, by wyznawać naszą wiarę w Jezusa Eucharystycznego.

5.Spowiedź św. z racji pierwszego czwartku i piątku miesiąca: w środę, w czwartek i piątek od g. 17.15.

6.Posługa Sakramentalna wśród chorych w piątek po Mszy św. o g. 6.30.

7.W przyszłą niedzielę każda Rodzina składa po 30 zł. na potrzeby parafii.

8.Pani Dyrektor naszej Szkoły zwraca się z prośbą do Rodziców wyrażających wolę korzystania z wychowania przedszkolnego przy naszej Szkole w wymiarze przekraczającym czas opieki zapewniany przez oddział przedszkolny o zdeklarowanie takiej potrzeby. Deklarację należy złożyć w Sekretariacie Szkoły najpóźniej do 6 czerwca 2024 r.

9.Msze św. w tygodniu o g. 18.00.