Poniedziałek

1. + Janina Matyasik od córki Alicji

2. + Barbara Kowalska od kuzyna Marka z żoną

Wtorek

1. + Janina Matyasik od wnuczki Magdaleny z mężem

2. + Barbara Kowalska od kuzynki Jadwigi z rodziną

Środa Popielcowa

 7.00 O błogosławione owoce Rekolekcji Wielkopostnych

17.00 1. + Janina Matyasik od wnuka Jakuba

          2. + Barbara Kowalska od kuzynki Alicji Winiarskiej z rodziną

Czwartek

1. + Janina Matyasik od wnuka Grzegorza

2.+Barbara Kowalska od kuzynki Józefy Ogar z rodziną z Tarnowa

Piątek

1. + Janina Matyasik od prawnuczek Antosi i Zosi

2. + Barbara Kowalska od Krystyny i Stanisława Furman

Sobota

  9.00 O łaskę zdrowia dla chorych i cierpiących w Parafii

17.00 1. + Janina Matyasik od syna Mirosława z żoną

       2. + Barbara Kowalska od Stanisława Mokrzyckiego z rodziną

Niedziela – 18.02.2024

8.00 1. + Józef Kolbusz w 3 r. śm.

        2. + Józef Łukowicz w 34 r. śm.

11.00 + Ks. Bronisław Wojdyła

15.00 1. Za duszami w Czyśćcu cierpiącymi

          2. O Błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Anny Polańskiej z okazji 60-tej rocznicy urodzin