Poniedziałek

1. + Józef Wójcik od chrześniaka Jana Kulig

2. + Barbara Kowalska z okazji Imienin – intencja własna

Wtorek

1. + Józef Wójcik od siostry Marii z Bukowej

2. + Józef Foryś od Danuty Bysiewicz-Preczka z rodziną

Środa

1. + Józef Wójcik od rodziny Kustroniów z Krosna

2. + Józef Foryś od Jolanty i Zenona Winiarskich z rodziną

Czwartek

1.+Józef Wójcik od Celiny i rodziny Gibałów

2. + Józef Foryś od Eugenii i Władysława Stasiowskich

Piątek

7.00 W intencji Parafii

17.00 1. + Józef Wójcik od rodziny Leszczyńskich i Ślączków

         2. + Jan Nylec w 5 r. śm. od córki Siostry Łukaszy

Sobota

1. + Józef Wójcik od rodziny Nowak i Nawracaj

2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Wiesława Staniszewskiego z okazji Imienin

Niedziela – 10.12.2023

8.00 – 1. ++ Anna, Wacław, Roman Borowieccy

           2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Wiesławy Płaziak z okazji Imienin

11.00 + Jan Apryjasz

15.00 1. + Ks. Roman Walczyk

          2. + Barbara Kowalska od Koła Gospodyń Wiejskich z Januszkowic