Poniedziałek

8.00 O dalsze leczenie i zdrowie dla dzieci i wnuków

11.00 1. W intencji Parafii

          2. + Jan Płaziak w 16 r. śm.

15.00 1. + Adam Cierpich

          2. W intencji żyjących i zmarłych Parafian

Wtorek

1. + Janina Matyasik od Piotra i Anny Gałka z Synem

2. + Kazimiera Kolbusz w 30 dzień po śmierci

Środa

1. + Janina Matyasik od Magdaleny i Józefa Małysa z dziećmi z Sidziny

2. + Irena Firlit – greg.

Czwartek

1. + Janina Matyasik od Grzegorza i Bogusławy Przewoźnik

2. + Irena Firlit – greg.

Piątek

6.30 O łaskę zdrowia dla chorych w naszej Parafii

18.00 1. + Janina Matyasik od Renaty i Jana Kobak

          2. + Irena Firlit – greg.

Sobota

1. + Janina Matyasik Alicji i Ryszarda Mokrzyckich

2. + Irena Firlit – greg.

Niedziela – 07.04.2024

8.00 1. Dziękczynna za 25 lat Małżeństwa Jolanty i Zenona z prośbą o Boże błogosławieństwo i i opiekę Maryi

       2.W intencji Bogdana o pomoc Bożą w walce z chorobą

11.30 W intencji Parafii

15.00 1. O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Przemysławaw 18-tą rocznicę urodzin

           2. + Irena Firlit – greg.