2.Jutro Wsp. Św. Franciszka Salezego, BD. We wtorek

   Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła i zakończenie

   Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W środę Wsp.

   Św. Tymoteusza i Tytusa, BB. W piątek Wsp.

   Św. Tomasza z Akwinu, KD.

3.W środę po Mszy św. Nowenna do matki Bożej

   Nieustającej Pomocy. W piątek przed Mszą św. Koronka

   do Bożego Miłosierdzia. Przychodźmy na te modlitwy,

   aby prosić o ustanie Pandemii.

4.W kościele może być zajętych 30% miejsc nie licząc

   zaszczepionych. W kościele na Mszy św. uczestniczymy

   w maseczkach.

5.Msze św. w tygodniu o g. 17.00.