2.Jutro Wsp. Św. Łucji, Dz.M oraz 40 rocznica ogłoszenia

   stanu wojennego a także dzień modlitw w intencji

   Kościoła, Papieża Franciszka i Ojczyzny. We wtorek Wsp.

   Św. Jana od Krzyża. W czwartek rozpoczyna się Nowenna

   przed Uroczystością Bożego Narodzenia. W piątek po

   Mszy św. Nowenna do Bożego Miłosierdzia.

3. Można jeszcze nabywać świece i opłatki.

4.Wizyta Duszpasterska tzw. „kolęda” nie odbędzie się

   w tradycyjnej formie. Będzie jak w zeszłym roku.

   Szczegóły podam w późniejszym terminie.

5.Od 15-tego grudnia w kościele może być zajętych 30%

   miejsc nie licząc zaszczepionych. W kościele na Mszy św.

   uczestniczymy w maseczkach.

6.Msze św. Roratnie o g. 17.00. W czwartek Msza św.

   o g. 7.00.