2.Dzisiaj i w przyszłą niedzielę w dolnym kościele są będą rozprowadzane świece

   na wigilijny stół: małe 6 zł. a duże 15 zł., jako wigilijne dzieło pomocy dzieciom.

   Będzie można także zakupić opłatki.

3.We wtorek Wsp. Św. Ambrożego, BD. Od środy do soboty wypadają Kwartalne

   Dni Modlitw w intencji prawdziwie chrześcijańskiego życia rodzin.

4.We środę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o g. 7.00 i 17.00.

   W ten dzień od g. 12.00 – 13.00 przeżywać będziemy szczególny czas – Godzinę

   Łaski. Dzięki modlitwie w tej Godzinie Matka Boża ześle niezliczone łaski dla

   duszy i ciała. W domu czy w pracy, o ile to możliwe, warto zrobić chwilę przerwy

   na modlitwę do Matki Bożej o potrzebne łaski.

5.W środę podczas Mszy św. wieczornej dzieciom z kl. III zostaną przekazane

   medaliki. Rodzice z dziećmi zajmą miejsca zachowując odległość.

6.Spotkanie Ministrantów i Lektorów w czwartek po Mszy św.

7.Spowiedzi Adwentowej ogólnej nie będzie dlatego spowiadajmy się w dni

   powszednie Adwentu. Spowiadam przed każdą Mszą św.

8.W przyszłą niedzielę każda rodzina składa na potrzeby parafii po 20 zł.

9.Bardzo proszę, aby członkowie Róż Różańcowych modlili się o ustanie pandemii

   i nawrócenie zatwardziałych grzeszników.

10.W kościele może być zajętych 50% miejsc nie licząc zaszczepionych. W kościele

     na Mszy św. uczestniczymy w maseczkach.

11.Msze św. Roratnie o g. 17.00.